Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over MedExel en MyMedExel
Mijn MyMedExel-account

Hoe maak ik mijn MyMedExel-account aan?

Om uw account aan te maken bij itsme:

 • Ga naar het inlogscherm van MyMedExel
 • Klik op "Log in met itsme"
 • Volg de itsme instructies

Als u itsme nog niet hebt geactiveerd, volg dan deze stappen:een itsme-account aanmaken.


Het lukt me niet om toegang te krijgen tot mijn MyMedexel

   
 • Klik op ‘Wachtwoord vergeten’
 • Er wordt direct een e-mail naar het van jou bekende e-mailadres verzonden

Als de e-mail zich niet in je inbox bevindt, controleer dan de map met ongewenste e-mail.
Aansluitingen, opheffingen, domiciliëringen en berichten van wijziging

Ik begin bij mijn werkgever, hoe kan ik me aansluiten als verzekerde?

Neem contact op met je werkgever.

Hoe kan ik een lid van mijn gezin aansluiten bij Medexel?

Informeer eerst bij je werkgever of je gezinsleden recht hebben om aangesloten te worden en onder welke voorwaarden.

Zo ja:

Als de verzekering door je werkgever wordt betaald of op je salaris wordt ingehouden:

   
 • Neem contact op met je werkgever

Als de volledige premie rechtstreeks door jou wordt betaald:

   
 • Vul het formulier bericht van wijziging in
 • Voeg de gezinssamenstelling of geboorteakte bij het formulier
 • Bij voorkeur via MyMedexel aan ons toesturen

Hoe kan ik mijn dossier of dat van een lid van mijn gezin opheffen?

Als de verzekering door je werkgever wordt betaald of op je salaris wordt ingehouden:

 • Neem contact op met je werkgever

Als de volledige premie rechtstreeks door jou wordt betaald:

   
 • Vul het formulier bericht van wijziging in (Voeg in geval van overlijden de overlijdensakte bij het formulier)
 • Bij voorkeur via MyMedexel aan ons toesturen

Het verzoek tot opheffing gaat aan het einde van de maand van je verzoek in.

Hoe kan ik mijn betalingsfrequentie wijzigen?

Vul het bericht van wijziging in en voeg het SEPA-mandaat voor betalingen via domiciliëring bij het formulier. Deze documenten moeten bij voorkeur via MyMedexel aan ons toegestuurd worden.

Ik wil mijn adres en bankrekeningnummer wijzigen:

Voer de wijziging rechtstreeks in je dossier in via je MyMedExel-account.

Als je geen MyMedExel hebt, vul dan het bericht van wijziging in en stuur dit per post op.

Ik wil graag een domiciliëring aanvragen:

   
 • Vul het SEPA-mandaat voor Europese domiciliëring in en onderteken dit
 • Bij voorkeur via MyMedexel aan ons toesturen

Als je geen MyMedExel hebt, vul dan het bericht van wijziging in en stuur dit per post op.

Mijn dekking eindigt (pensionering, einde contract, contractuele leeftijdsgrens, overlijden van verzekerde). Wat moet ik doen om mijn dekking op individuele basis voort te zetten?

Stuur je verzoek bij voorkeur via MyMedexel. Geef aan dat je de verzekering wilt voortzetten en vermeld daarbij:

   
 • de reden
 • de einddatum van de dekking
 • de betreffende leden

Als je geen MyMedExel hebt, stuur de bovengenoemde informatie dan per post aan ons toe.
Ziekteaangifte en terugbetalingsaanvragen

Hoe kan ik mijn terugbetalingsaanvragen indienen?

Je moet bij voorkeur naar de rubriek ‘Terugbetalingsaanvraag’ in je MyMedexel-account gaan.

Als je die mogelijkheid niet hebt, kun je ze ook per post aan ons toesturen. Voor een efficiënte verwerking moet je in dat geval ervoor zorgen dat alle benodigde documenten (zie ‘Welke documenten moet ik bij mijn vergoedingsaanvraag voegen?’) in één keer aan ons worden toegezonden. Een verzoek tot terugbetaling wordt pas verwerkt als alle documenten naar ons zijn verzonden.

Hoe meld ik mijn ernstige ziekte?

Stuur ons per post een gedetailleerd medisch rapport (van een specialist) met de volgende informatie:

   
 • De aard en geschiedenis van de ziekte
 • De huidige staat van de aandoening
 • De voorziene ontwikkeling
 • De gevolgde behandeling

Welke documenten moet ik bij mijn terugbetalingsaanvraag voegen?

Voor een ernstige ziekte:

 • De volledige (alle pagina’s inclusief de eerste), gedetailleerde en leesbare (in PDF-formaat/geen foto’s) facturen die direct verband houden met de ernstige ziekte.

Voor een ziekenhuisopname en zorg vóór/na ziekenhuisopname:

   
 • De ingevulde aangifte bij ziekenhuisopname of ongeval
 • Het medisch rapport
 • De volledige (alle pagina’s inclusief de eerste), gedetailleerde en leesbare (in PDF-formaat/geen foto’s) facturen die direct verband houden met de ziekenhuisopname
 • Vergeet voor de kosten vóór en na ziekenhuisopname niet te vermelden op welke ziekenhuisopname ze betrekking hebben

Voor de kosten van ambulante zorg:

 • De volledige (alle pagina’s inclusief de eerste), gedetailleerde en leesbare (in PDF-formaat/geen foto’s) facturen
 • De kwitantie van het ziekenfonds

Bij een particulier ongeval:

 • Het volledige en gedetailleerde medisch rapport
 • De reden voor en omstandigheden van het ongeval (datum, plaats, tijdstip en aard van het ongeval)
 • De volledige resultaten van het bloedonderzoek tijdens de ziekenhuisopname

Bij opname op een psychiatrische afdeling:

 • Het volledige en gedetailleerde medisch rapport van het verblijfAssurCard / AssurPharma

Wanneer kan ik een ziekenhuisopname aangeven via mijn Assurcard?

 

Maximaal 2 weken voorafgaand aan de ziekenhuisopname en niet later dan de laatste dag van de ziekenhuisopname.

Hoe geef ik een ziekenhuisopname aan via Assurcard?

2 mogelijkheden:

   
 • Registreer de opname rechtstreeks via de site assurcard.be
 • Registreer de opname rechtstreeks via de Assurcard-terminal in het ziekenhuis

Wat betekent een rood stoplicht als ik mijn aangifte via Assurcard doe?

Een rood stoplicht betekent dat er geen tussenkomst van de derde betaler is om een van de volgende redenen:

   
 • De bijbehorende kosten zijn uitgesloten van je hospitalisatieverzekering
 • De informatie met betrekking tot de aangifte is niet voldoende

Wat moet ik doen als ik een rood stoplicht krijg bij mijn aangifte via Assurcard?

 

Als je een rood stoplicht krijgt en denkt dat de kosten door je verzekering worden gedekt, stuur ons dan je factuur en alle aanvullende en relevante informatie via het MyMedExel-formulier "Aangifte ziekenhuisopname".

In welk geval moet ik mijn Assupharma gebruiken?

 

De Assurpharma-kaart dekt alleen de kosten/aankopen van geneesmiddelen in een apotheek of andere kosten in verband met een ziekenhuisopname (afhankelijk van de periode vóór en na de ziekenhuisopname) of voor verzekerden met een ambulante of flexibele dekking die farmaceutische producten dekt.

Je moet het bedrag aan de apotheker betalen en dat bedrag wordt terugbetaald (volgens de voorwaarden van je contract) door MedExel op de bankrekening van de verzekerde.

Het is niet langer nodig om de bonnetjes apart aan ons toe te sturen.