AssurCard

De AssurCard is een ‘derdebetalerskaart’. Dat is de gebruiksvriendelijkste oplossing voor uw verzekerden.

Wat is de AssurCard?

De AssurCard is een ‘derdebetalerskaart’. Dat is de gebruiksvriendelijkste oplossing voor uw verzekerden.

Dankzij de AssurCard kunnen veel betalingen namelijk rechtstreeks worden geregeld, zonder dat de verzekerde bedragen moet voorschieten die hij pas achteraf terugbetaald krijgt. Niets dan voordelen dus.

Elk aangesloten gezinslid heeft zijn eigen, strikt persoonlijke AssurCard (die overigens geen medische gegevens bevat). Bij een hospitalisatie moet de verzekerde er alleen aan denken de opname aan te geven.

Kortom: de AssurCard behoedt uw medewerkers voor grote uitgaven en onnodig papierwerk. 

Voordelen

Kosten en formaliteiten tot een minimum beperkt

  • Bij een toegestane opname in een ziekenhuis aangesloten bij het AssurCard-systeem, hoeft de verzekerde geen voorschot te betalen.
  • Is er geen extra medische informatie vereist, dan worden de ziekenhuiskosten rechtstreeks betaald en hoeft de verzekerde  niets voor te schieten. Niet-gedekte kosten (telefoongebruik, franchise…) worden na de verwerking van het dossier teruggevorderd.
  • De kaart is makkelijk in gebruik en beperkt de formaliteiten tot een minimum.

Hoe gebruiken?

Aangifte van een ziekenhuisopname 

Wordt een verzekerde in het ziekenhuis opgenomen, dan dient hij deze altijd aan te geven met behulp van zijn AssurCard. Dit kan telefonisch, online of  via een terminal in het ziekenhuis. De precieze werkwijze hiervoor staat gedetailleerd uitgelegd op de website van AssurCard.

Altijd 'derde betaler'?

Op basis van de aangifte wordt beslist of de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar mag worden verstuurd.

In bepaalde gevallen wordt de factuur toch naar de patiënt gestuurd, bv. als het ziekenhuis niet aangesloten is op het netwerk van AssurCard of als er bijkomende informatie nodig om te kunnen uitmaken welke kosten de verzekeraar dekt.  In dat geval kan de verzekerde achteraf zijn betaalde factuur indienen voor een gedeeltelijke terugbetaling.