Beheerder Contractproductie – MedExel NL/FR

We zijn op zoek naar een beheerder contractproductie om ons team te ondersteunen

Beheerder Contractproductie – MedExel NL/FR


Partenamut wil een referentiepartner zijn in de gezondheidszorg. Het ziekenfonds heeft daarbij de ambitie om een pioniersrol te spelen in de sector van de sociale zekerheid maar tegelijk ook dicht bij zijn leden te blijven staan.
Om dat mogelijk te maken anticipeert Partenamut op de evoluties in de wereld van de ziekenfondsen. Innovatie en kwaliteit in alle activiteitsdomeinen spelen daarbij een belangrijke rol, zowel op het vlak van het producten- en dienstenaanbod, de toegankelijkheid en het leveren van diensten als wat betreft de interne organisatie, human resources, het marketingbeleid, de communicatie enz.

Kortom? Partenamut lanceert voortdurend nieuwe projecten die het zijn leden gemakkelijker maken en hun fysieke en psychische welzijn verbeteren.

MedExel, een afdeling binnen Partenamut, beheert in naam van de werkgevers en hun verzekeringsmaatschappijen de groepsverzekeringspolissen ziektekosten (hospitalisatie en/of ambulante zorgen) en invaliditeit.

Daarvoor levert MedExel een dienstverlening op maat voor alle groepsverzekeringsplannen, zowel van grote ondernemingen als vzw's en kmo's.


Jouw opdracht:

In het kader van de groepsverzekeringen ziektekosten sta je in voor het invoeren van de gegevens van de verzekeringsnemers en voer je de nodige en gevraagde aanpassingen door zodat de gegevens steeds correct in het systeem staan.


Jouw taken:

 • Invoeren / wijzigen van gegevens, zoals:
  - aansluitingen;
  - uitschrijvingen;
  - wijzigingsberichten;
  - afsluitingen;
  - dekkingswijzigingen;
  - categoriewijzigingen;
 • Beheer van:
  - SEPA-mandaten (domiciliëringen);
  - Individuele opvolgingen;
 • Versturen van maandelijkse bestanden met betrekking tot aansluitingen & uitschrijvingen naar verschillende betrokken ondernemingen;
 • Goedkeuren van de terugbetaling van de werkgeversbijdragen;
 • Controle van teruggestuurde medische vragenlijsten;
 • Dagelijks beheer van de mailbox.


Jouw profiel:

Je werkt nauwkeurig en klantgericht.

Je leert graag nieuwe dingen bij.

Je spreekt uitstekend Frans en gemiddeld Nederlands. Je hebt kennis van het Engels.

Je beschikt over een diploma middelbaar onderwijs en relevante ervaring of hebt een bachelor diploma behaald.

Je bent resultaatgericht en houdt je steeds aan de opgegeven deadlines.